Thông báo phương án phân luồng giao thông đường tỉnh 279 (Khu vực Cầu Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du)

(BTV)


Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về giảm ùn tắc giao thông, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông, nhằm giảm ùn tắc giao thông trên đường tỉnh (ĐT) 279, lý trình Km 26+200 – Km 27 (đoạn từ Cầu Hồ - ĐT.276) thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Cấm các phương tiện ô tô (trừ xe ô tô buýt) tham gia giao thông trên đường ĐT.279, lý trình Km 26+200 – Km 27 (đoạn từ Cầu Hồ - ĐT.276) thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du đi theo hướng từ Quốc lộ (QL) 38 (Cầu Hồ) đến đường ĐT.276.

2. Thời gian bắt đầu cấm đường phân luồng bắt đầu từ 9 giờ 00 ngày 08/01/2019.

3. Giao Phòng Quản lý KCHTOT- Sở Giao thông vận tải tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu cấm các phương tiện ô tô (trừ xe ô tô buýt)) tham gia giao thông trên đường ĐT.279, lý trình Km 26+200 – Km 27 (đoạn từ Cầu Hồ - ĐT.276) thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du đi theo hướng từ QL.38 (Cầu Hồ) đến đường ĐT.276 đảm bảo theo đúng Quy chuẩn QCVN 46:2016/BGTVT.

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị: Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh và Đài Phát thanh của các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thông báo, tuyên truyền rộng rãi phương án phân luồng tổ chức giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của đơn vị để các phương tiện tham gia giao thông nắm và thực hiện.

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có phương tiện ô tô tham gia giao thông trên đường ĐT.279, lý trình Km 26+200 – Km 27 (đoạn từ Cầu Hồ - ĐT.276) thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du đi theo hướng từ đường QL.38 (Cầu Hồ) đến đường ĐT.276 nắm và thực hiện./.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại