Trực tuyến: Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

(BTV) Sáng 09/01, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.


Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2018, UBND tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng vào tình hình thực tế; tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Toàn tỉnh có 10 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 7 cá nhân được nhận danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; 15 Huân chương các loại; 23 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hơn 500 Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư Đặng Thị Ngọc Thịnh, lưu ý năm 2019, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức phát động các phong trào thi đua, thực hiện đồng bộ các giải pháp; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc; tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. 
    
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh nghiêm túc quán triệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phó Chủ tịch nước. Giao Sở Nội vụ cơ quan thường trực Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 2019; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V; đôn đốc các Cụm, Khối thi đua, các địa phương, đơn vị tổ chức ký kết giao ước thi đua, và đăng ký thi đua trong quý I/2019; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 71 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và thành quả thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. 
Đức Minh – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại