Trực tuyến: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2019

(BTV) Sáng 09/01, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo Hội nghị.


Năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều thách thức, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%. Đến cuối năm 2018, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12,5% so với năm 2017.

Tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2018, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững, tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình chung của toàn ngành và định hướng của tỉnh, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Hết năm 2018, tổng nguồn vốn huy động nguồn vốn toàn ngành đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng.

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và tăng trưởng. Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ và yêu cầu quản lý; ổn định thị trường ngoại tệ; tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát việc cho vay bằng ngoại tệ; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước khi có điều kiện thuận lợi.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại