Trực tuyến: Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

(BTV) Chiều 09/01, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kì vọng. Theo cách tiếp cận này, giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp học sinh hoàn thành các công việc, giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến thức đã học. Chương trình giáo dục phổ thông mới phân biệt rõ hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 - lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 - lớp 12). Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình gồm: Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; môn học tự chọn là môn học sinh chọn theo nguyện vọng và môn học lựa chọn là môn học sinh chọn theo định hướng nghề nghiệp.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Giáo dục là đơn vị trực tiếp tham mưu. Để việc triển khai chương trình đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục cần tập trung rà soát toàn bộ quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh để xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp; rà soát, thống kê lại đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sớm trong năm 2019, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn đề cương giáo dục địa phương gắn với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục truyền thống của Bắc Ninh. Trước mắt, phải thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện, tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông mới;   ngành Giáo dục tiếp tục có những tham vấn sát thực để nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục cả nước trong những năm tiếp theo.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại