Bản tin dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11/01/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,  có mưa, mưa nhỏ.  Ngày giảm mưa.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   13 – 150C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   18 – 200C. 
Độ ẩm trung bình: 90%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  có mưa, mưa nhỏ.  Ngày giảm mưa.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   13 – 150C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   18 – 200C. 
Độ ẩm trung bình: 93%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,  có mưa, mưa nhỏ.  Ngày giảm mưa.
Gió Đông Bắc cấp 2. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   13 – 150C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   18 – 200C. 
Độ ẩm trung bình: 90%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại