Trực tuyến: Tổng kết công tác dân vận và triển khai nhiệm vụ 2019

(BTV) Sáng 10/01, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2018, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và chủ trì Hội nghị.


Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì Hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, MTTQ; lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
    
Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2018, kinh tế đạt mức tăng trưởng 7.08%, cao nhất trong 10 năm qua, 12 chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành, một số chỉ tiêu đã vượt mức kế hoạch, nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 2.580 USD/người. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 6,8%, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 3.687 xã.
    
Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Dân vận T.Ư, công tác dân vận đã được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Công tác cải cách hành chính được thực hiện theo hướng đơn giản, hiện đại hóa; các đơn vị cơ sở đã chú ý đến việc tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến; công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Công tác điều hành của T.Ư, địa phương được phản biện của đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được của Ban Dân vận các cấp trong năm qua và nhấn mạnh phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” là phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng khẳng định, chỉ khi xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, không nhũng nhiễu, xa rời dân, lắng nghe dân, thực tâm giải quyết những vấn đề của dân thì mới có thể được lòng dân, giúp dân giải quyết mọi vấn đề vướng mắc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vấn đề lo lắng nhất của người dân hiện nay, ngoài vấn đề việc làm, y tế, giáo dục,...thì vấn đề giải quyết mặt bằng, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp đang khiến người dân gặp khó khăn. Thủ tướng yêu cầu: Toàn bộ hệ thống chính trị, các bộ, ngành T.Ư, các địa phương quán triệt nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, giải quyết các mong muốn nguyện vọng của nhân dân, mở rộng dân chủ, đẩy mạnh quy chế dân chủ ở cơ sở. Phải làm cho dân tin, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
    
Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu ngành Dân vận tỉnh tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của đồng chí Trưởng Ban Dân vận T.Ư và các ý kiến bộ, ngành, các địa phương. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh uỷ về công tác dân vận. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019; đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Trước mắt, chuẩn bị chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán; nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi, giúp nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, tiết kiệm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở.
                                        Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại