Bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12/01/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,  đêm có mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   15 – 170C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   20 – 220C. 
Độ ẩm trung bình: 90%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây,  đêm có mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   15 – 170C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   20 – 220C. 
Độ ẩm trung bình: 93%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây,  đêm có mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   15 – 170C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   20 – 220C. 
Độ ẩm trung bình: 90%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại