Hội thảo: Thực trạng, giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(BTV) Sáng 11/01, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Bàn về thực trạng di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh và giải pháp trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Hội thảo đã nhận được 40 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa Trung ương và trong tỉnh.


Những năm qua, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng, nhận thức rõ vai trò của di sản văn hóa trong đời sống xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dành sự quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhiều giá trị di sản văn hóa tiêu biểu được quan tâm đầu tư và có nhiều chính sách, biện pháp tích cực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. 

Tại Hội thảo, tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa hàng đầu đã đưa ra cái nhìn rõ nét hơn về thực trạng, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh bao gồm: Giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể bất cập trong phân cấp quản lý di tích, việc xếp hạng di tích chất lượng còn hạn chế; hiện trạng xâm lấn đất đai đã khoanh vùng bảo vệ của di tích; tranh chấp cổ vật; vấn đề bảo tồn phát huy nghệ thuật hát Ca trù, Tuồng, Chèo, Trống quân chưa có giải pháp hữu hiệu; khó khăn trong việc truyền dạy Quan họ trong trường học, địa phương.... Đồng thời đưa ra cơ sở pháp lý và giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản tiêu biểu của tỉnh. Những ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ là tiền đề quan trọng để các cơ quan chuyên môn có những giải pháp tích cực trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại