Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/01/2019

BTV


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng nhẹ.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   22 – 240C. 
Độ ẩm trung bình: 85%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng nhẹ.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   22 – 240C. 
Độ ẩm trung bình: 87%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng nhẹ.
Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   22 – 240C. 
Độ ẩm trung bình: 85%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại