Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

(BTV) Chiều 16/1, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.


Trong năm 2018, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã duy trì, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chuẩn bị các kỳ họp được thực hiện chủ động, hiệu quả; Qua 04 kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban đã tiến hành thẩm tra 11 tờ trình chuyên đề về các lĩnh vực văn hóa, xã hội; có 17 thành viên của Ban tham gia chất vấn với tổng số 34 câu hỏi; hoạt động giám sát, khảo sát của Ban cơ bản đáp ứng được yêu cầu, kế hoạch, những vấn đề nóng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.
    
Trong năm 2019, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Có kế hoạch triển khai chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề dựa trên 07 nội dung chính; thực hiện thẩm tra các đề án, tờ trình giữa 02 kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ chức giải trình về một số nội dung có liên quan …; tổng kết các hoạt động của Ban và xây dựng chương trình công tác năm 2020.
Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại