Tập huấn về kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể cho doanh nghiệp

(BTV) Chiều 18/9, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp với Tổ chức Kenan tại Việt Nam tổ chức tập huấn về kỹ năng xây dựng Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được thỏa ước lao động tập thể.


 
Tại Hội nghị, gần 60 đại biểu là Trưởng phòng Quản lý nhân sự và Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong các KCN đã được chuyên gia của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội truyền đạt một số nội dung cơ bản về: Quan hệ lao động trong doanh nghiệp; Kinh nghiệm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại nơi làm việc; Xây dựng hệ thống quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại nơi làm việc; Những kinh nghiệm thương lượng tập thể và xây dựng thỏa ước lao động tập thể, những khó khăn thường gặp và cách khắc phục. 

Đây là hoạt động nằm trong dự án “Nâng cao nhận thức và thực hành tiêu chuẩn lao động quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Tổ chức phi chính phủ Kenan tại Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện. Qua đó, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, đồng thời xây dựng kỹ năng tạo hài hòa quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại