Hoạt động của đoàn đại biểu Bắc Ninh tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

(BTV) Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 19/9, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành thảo luận theo chuyên đề tại 5 trung tâm của Đại hội. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại các trung tâm. Qua đó đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.


Tại Đại hội, đại biểu Vũ Hùng và Thượng tọa Thích Thanh Phụng tham gia thảo luận trung tâm 1 nội dung: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đại biểu Nguyễn Đình Lợi và Ngô Cẩm Anh tham gia trung tâm 2 nội dung: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; đại biểu Bùi Thị Thu, Đặng Đình Duy tham gia trung tâm 3 nội dung: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tại trung tâm 4, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân là nội dung đại biểu Trần Thị Vân và Hoàng Thị Thuận tham gia thảo luận. Đại biểu Nguyễn Văn Vĩnh tham gia thảo luận nội dung tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Các ý kiến tham gia đóng góp của 9 đại biểu Bắc Ninh là cơ sở để Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 hoàn thiện, thống nhất kế hoạch, chương trình hành động cũng như ban hành các Nghị quyết Đại hội sát với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 
Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại