Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

(BTV) Sáng 19/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác GDQP&AN năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh chủ trì.


Hội nghị quán triệt Kế hoạch của Hội đồng GDQP&AN Trung ương kiểm tra công tác GDQP&AN đối với tỉnh Bắc Ninh vào ngày 8/10/2019. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN; hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp, cơ quan, đơn vị, nhà trường; vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực và các thành viên hội đồng; kết quả bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức QP&AN cho các đối tượng, cho học sinh, sinh viên và toàn dân… kiểm tra nhận thức bằng phương pháp trắc nghiệm đối với các thành viên Hội đồng GDQP&AN các cấp và một số cơ quan, đơn vị; kiểm tra nhận thức và kỹ năng thực hành nội dung GDQP&AN đối với học sinh, sinh viên của một nhà trường trên địa bàn.

Sau khi ghi nhận tinh thần tích cực chuẩn bị phục vụ kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị Hội đồng GDQP&AN các cấp, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai các phần việc phục vụ kiểm tra; hoàn thiện báo cáo trung tâm, sắp xếp hệ thống văn bản khoa học; tổ chức ôn luyện, luyện tập nghiêm túc… bảo đảm kết quả cao nhất cho đợt kiểm tra.
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại