Hội nghị góp ý vào dự thảo hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và tờ trình Quy định của Ban Bí thư

Chiều 19/, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào 2 dự thảo nội dung: Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tờ trình Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.


Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy. 

Tại Hội nghị, 24 lượt ý kiến của các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 về công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền; thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; một số nội dung, yêu cầu cụ thể như: Tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, độ tuổi cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư cấp ủy; trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư; thực hiện bầu cử trong Đại hội. Đồng thời đóng góp ý kiến vào tờ trình, Quy định của Ban Bí thư về quy định chung; điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng chuyên gia cao cấp, chuyên gia và trợ lý, thư ký; quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm và chính sách chế độ đối với chuyên gia cao cấp, trợ lý và chuyên gia, thư ký; điều khoản thi hành. Qua đó tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tham gia thảo luận, đóng góp một số ý kiến trong Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Quy định của Ban Bí thư như: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành khảo sát đối với nhân sự tái cử và nhân sự mới; tiêu chuẩn và điều kiện cấp ủy viên; quy định về chế độ thư ký đối với các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; chế độ đối với chuyên gia cấp tỉnh…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến góp ý xác đáng, tâm huyết và thẳng thắn của các đại biểu. Đây đều là những ý kiến xuất phát từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị các đại biểu sớm tổng hợp các ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương để hoàn thiện dự thảo và tờ trình, kịp thời xin ý kiến Bộ Chính trị.
Thiên Thanh, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại