Bản tin dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21/9/2019

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    24 – 260C
Nhiệt độ cao nhất  :   31 – 330C  
Độ ẩm trung bình: 80 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    24 – 260C
Nhiệt độ cao nhất  :   31 – 330C  
Độ ẩm trung bình: 82 %. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    24 – 260C
Nhiệt độ cao nhất  :   31 – 330C  
Độ ẩm trung bình: 80 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại