Sở Nội vụ tuyên truyền các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 2019

(BTV) Ngày 20/9, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh) tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du.


Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế và tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Được nghe phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đường lối, chính sách của Đảng đối với tín ngưỡng, tôn giáo.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có những điểm mới cơ bản như: Mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung nội dung được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam; được mời chức sắc, nhà tu hành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng đạo…

Thông qua Hội nghị, giúp đại biểu tham gia hiểu rõ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo; phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến công tác tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở ngay tại địa phương mình./.
Đài Phát thanh Tiên Du

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại