Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội làm việc tại Bắc Ninh

(BTV) Sáng 20/9, đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội do đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.


Hết tháng 7/2019, thu ngân sách trên địa bàn Bắc Ninh đạt trên 18 ngàn tỷ đồng, trong đó thu nội địa gần 15 ngàn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên 3.500 ngàn tỷ đồng; từ nay đến cuối năm, tỉnh Bắc Ninh ước thực hiện thu trên 28 ngàn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán. Chi ngân sách địa phương đến hết tháng 7/2019 đảm bảo kịp thời chế độ tiền lương và các chính sách an sinh xã hội, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, giải phóng mặt bằng, chi bổ sung các dự án T.Ư, chi cân đối ngân sách. Theo đó, chi ngân sách 7 tháng đầu năm thực hiện trên 10,6 ngàn tỷ đồng; ước thực hiện chi cả năm hơn 24.400 tỷ đồng. Bắc Ninh kiến nghị Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội xem xét có ý kiến với Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước năm 2020 cho Bắc Ninh là 4.000 tỷ đồng để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Đề nghị bổ xung nguồn chi cải cách tiền lương năm 2019.

Các thành viên đoàn giám sát ghi nhận công tác thu ngân sách của tỉnh, nhất là tỷ lệ thu nội địa đạt cao so với dự toán được giao; đồng thời nêu lên một số vấn đề đề nghị tỉnh làm rõ như: Một số khoản hụt thu, nợ đọng thuế, việc bố trí vốn đối ứng cho một số dự án trọng điểm, giải pháp hướng tới cân đối thu chi ngân sách của tỉnh trong trung hạn; vấn đề xây dựng cơ bản của tỉnh. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội Đinh Văn Nhã đánh giá cao các kết quả khá toàn diện về tình hình tài chính, ngân sách của tỉnh trong năm 2019. Do đó, tỉnh cần tập trung, quyết liệt hơn để hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2020 và tạo tiền đề bứt phá cho giai đoạn mới; tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát; đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác thu chi ngân sách. Vì vậy, để tăng thu ngân sách, tỉnh tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Đặc biệt là tạo dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào địa bàn, quan điểm của tỉnh là doanh nghiệp sử dụng ít đất, hàm lượng công nghệ cao, doanh thu lớn. Qua đó tạo nguồn thu ngân sách, đảm bảo cân đối chi ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo. Thay mặt tỉnh, đề nghị Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến Bắc Ninh, tạo điệu kiện để Bắc Ninh hoàn thành vượt mức các khoản thu ngân sách và các nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. 
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại