Huyện Lương Tài triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(BTV) Sáng 23/01, đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Lương Tài.


Năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Lương Tài đã phát huy được những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương giàu mạnh. Năm 2018, toàn huyện có hơn 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng 1,2% so với năm 2017; 95/101 thôn được công nhận làng văn hóa, trong đó có 3 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa 9 năm liên tục trở lên, 10 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa 6 năm liên tục, 19 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa 3 năm liên tục; có 109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

Năm 2019, Lương Tài phấn đấu có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 90% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa và 90% số hộ đạt danh hiệu làng văn hóa. Huyện phấn đấu hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, hoàn thành huyện nông thôn mới và triển khai xây dựng đưa vào hoạt động hiệu quả khu xử lý rác thải tập trung của huyện.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại