Bản tin dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24/9/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    22 – 240C
Nhiệt độ cao nhất  :   31 – 330C  
Độ ẩm trung bình: 63 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    22 – 240C
Nhiệt độ cao nhất  :   31 – 330C  
Độ ẩm trung bình: 65 %. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    22 – 240C
Nhiệt độ cao nhất  :   31 – 330C  
Độ ẩm trung bình: 63 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại