UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

(BTV) Sáng 23/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp đã tập trung xem xét, đánh giá 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030. Dự họp có các bà: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu, Bắc Ninh đã có bước phát triển đột phá. Không những hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập cũng có nhiều tiến bộ. Điều này được thể hiện qua quy mô kinh tế liên tục mở rộng qua từng năm… Nếu như năm 2014 GRDP của tỉnh đạt 98 nghìn tỷ đồng thì đến nay ước đạt gần 170 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2014; bình quân giai đoạn 2015-2019, tăng 11,5%/năm. GRDP bình quân đầu người 154 triệu đồng gấp 1,55 lần năm 2014.

Đánh giá cao dự thảo báo cáo của ngành Kế hoạch và Đầu tư song Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, xét trong bối cảnh hơn 20 năm tái lập tỉnh thì đây là thời điểm Bắc Ninh có bước phát triển nhảy vọt về mọi mặt. Vì thế, báo cáo không chỉ là sự tổng hợp con số, mà cần đi sâu phân tích các điểm nhấn, động lực cho sự phát triển như việc điều chỉnh quy hoạch vùng, việc thu hút đầu tư FDI, việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông hiện đại cũng như sự hội tụ các dịch vụ cao cấp ngày một nhiều…đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc phân tích thấu đáo và toàn diện kết quả 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi, từ thực tiễn này sẽ giúp chúng ta đề ra tầm nhìn và các giải pháp trong 10 năm tới để đảm bảo giữ vững vị trí là cực tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước, cũng như tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, gắn với phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Về báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện bởi công tác lập kế hoạch là công cụ quan trọng nhất trong việc hoạch định và thực thi các chiến lược, định hướng phát triển của ngành và địa phương. 

Thực tế cho thấy, việc thực hiện kế hoạch gắn với đổi mới, cải cách hành chính, giảm các thủ tục, chi phí hành chính không cần thiết thời gian qua đã nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong từng công việc cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý của các ngành.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh và Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng giúp cho việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện một cách đồng bộ; làm căn cứ để các cơ quan đơn vị thực hiện các mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, hình thành phong cách làm việc trên môi trường mạng đối với cán bộ, công chức, viên chức coi sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, làm nền tảng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử toàn diện. Qua đó, cung cấp thông tin có giá trị là công cụ hỗ trợ cho lãnh đạo ra quyết định, giúp công tác quản lý điều hành của chính quyền hiệu quả và cung cấp ngày một nhiều các dịch vụ cần thiết, thông minh cho người dân và doanh nghiệp...

Phát biểu kết luận phiên họp, sau khi điểm lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ngành và các địa phương; cho đến thời điểm này, các mục tiêu mà Bắc Ninh đề ra trong năm 2019 cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, do nhiều tác động khách quan của kinh tế thế giới và trong nước, nên năm nay các khoản vượt thu sẽ không cao. Điều này đồng nghĩa việc chi cho phát triển cần có các giải pháp căn cơ. 

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần đánh giá toàn diện cơ cấu ngành và tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương. Trước mắt cũng như trong trung hạn, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nội lực. Vì thế, các nhân tố mới của địa phương trong thu hút đầu tư thời gian tới đây như: Khu công nghiệp Yên Phong II – C, Khu công nghiệp VSIP Yên Phong cần khẩn trương triển khai, đảm bảo tiến độ theo Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Song song với đó, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 cũng như việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, hiện vấn đề giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu. Hết tháng 7 toàn tỉnh mới giải ngân được 42% và cho đến thời điểm này chưa đạt 60%. Vì thế, các đơn vị có số vốn lớn cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán đảm bảo không chuyển nguồn. Hiện đã chuẩn bị bước sang tháng 10, để phục vụ cho mục tiêu phát triển, các ngành và các địa phương cũng cần chủ động các danh mục đầu tư công để HĐND tỉnh xem xét phê duyệt trong kỳ họp gần nhất. 

Liên quan tới tầm nhìn và định hướng phát triển của Bắc Ninh thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khi triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch vùng cần bao quát tổng thể, có tính dự báo; khớp nối giữa các đồ án quy hoạch; làm việc với các huyện để cập nhật các dự án, thông tin quan trọng vào đồ án; tránh điều chỉnh quy hoạch nhiều lần. Tiếp tục đôn đốc, hoàn thành, công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; hoàn thiện các đồ án quy hoạch để đáp ứng các tiêu chí huyện nông thôn mới, nâng loại đô thị; rà soát các văn bản giới thiệu địa điểm đã quá hạn, không thực hiện để thu hồi. 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện triệt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm. Khống chế và không để dịch tiếp tục lây lan. Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban Phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thí điểm phạt nguội vi phạm giao thông trong tháng 10 đảm bảo đúng quy định. 

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, bên cạnh việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho chương trình giao lưu văn hóa giữa 2 tỉnh Bắc Ninh và Bến Tre. Ngành Giáo dục hết sức quan tâm tới việc tập trung nâng cao chất lượng dạy và học cũng như vấn đề an toàn trường học. 

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bắc Ninh hiện đã khẳng định vị thế quan trọng trong vùng thủ đô cũng như tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế đất nước.  Điều này được minh chứng, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng mạnh qua từng năm và hiện chiếm 3,4% GDP cả nước. Thu ngân sách chiếm 2%, đứng thứ 10 cả nước. Xuất khẩu chiếm 48% vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tương đương 15% giá trị xuất khẩu cả nước. Thu hút đầu tư 5 năm gần đây đạt gần 10 tỷ USD chiếm hơn 50% vốn FDI .

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với nền tảng và chiều sâu văn hóa, cộng với sự nỗ lực đoàn kết đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh trong thời gian tới đây tiếp tục có bước phát triển đột phá, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 

Tại phiên họp thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân làm công tác Mặt trận cơ sở. Đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh” năm 2019.

Đó là Ban Công tác Mặt trận thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; Ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành và các ông: Ngô Xuân Hòa, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong; Nguyễn Doãn Sung, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; Ngô Thượng Hoạch, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 7, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh; Nguyễn Huy Bài, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Trên, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài; ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đông, xã Bằng An, huyện Quế Võ.

Phát biểu tại buổi khen thưởng chuyên đề, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh bày tỏ trân trọng trước những tấm gương bình dị, gần gũi nhưng việc làm của họ có ý nghĩa hết sức lớn lao, góp phần củng cố và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thực tiễn cuộc sống vẫn còn nhiều tập thể, cá nhân có nhiều việc làm ý nghĩa vì an sinh cộng đồng như: Hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đề nghị, thông qua hình thức khen thưởng của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các đoàn thể và các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tôn vinh những hạt nhân, tấm gương điển hình để nhân rộng, cùng với đó phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời những cách làm hay, nhân tố mới, qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn và hiệu quả hơn vào sự phát triển chung của mỗi địa phương và của tỉnh Bắc Ninh.
         Thanh Tùng, Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại