Triển khai công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

(BTV) Sáng 24/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội tỉnh Bắc Ninh năm 2019.


Năm 2018, công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng đến việc thực hiện nếp sống văn minh, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống có nội dung lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc. Việc phân luồng giao thông được quan tâm và thực hiện tốt, đảm bảo an ninh trật tự an toàn về người, tài sản, vệ sinh môi trường; các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình… được giải quyết triệt để. 

Về công tác tổ chức lễ hội năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, tổ chức các lễ hội của địa phương mình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trang trọng, thiết thực; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội. Tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, hành nghề mê tín dị đoan; cờ bạc trá hình; lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Góp phần lành mạnh hóa các hoạt động trong lễ hội, đưa lễ hội thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi địa phương.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại