Hội nghị trực tuyến vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách về giảm nghèo bền vững

(BTV) Sáng 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, tín dụng chính sách đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 31/8/2019, đã có gần 8 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền trên 221.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), góp phần giúp trên một triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, nguồn vốn chính sách xã hội góp phần giúp hơn 15 nghìn hộ thoát nghèo, xây dựng hơn 130 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường, giúp gần 6,6 nghìn lao động có việc làm mới,....; vốn chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 3,42% (năm 2014) xuống còn 1,62% (năm 2019)… 

Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các đại biểu, kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng các cấp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hoạt động của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tạo thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời đưa ra những chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong yêu cầu các sở, ngành có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh trong việc huy động nguồn lực; hoàn thiện cơ chế chính sách; bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước ủy thác qua NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách. Cùng với đó, nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH từ việc đào tạo nguồn nhân lực, điều kiện phương tiện làm việc, cải tiến quy trình thủ tục bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân, nhất là những người cần, người có nhu cầu; chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. Chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch xã; chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn…
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại