Bắc Ninh đầu tư 127 tỷ đồng xây dựng nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn

(BTV) Thực hiện chủ đề của tỉnh về “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch và nhiệm vụ đặt ra của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh phấn đấu năm học 2019-2020, toàn tỉnh sẽ giải quyết triệt để tình trạng thiếu nhà vệ sinh hoặc công trình vệ sinh không đảm bảo trong các trường học nhằm tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo chất lượng sinh hoạt, học tập của giáo viên và học sinh.


Theo số liệu rà soát của Sở GD&ĐT, trên địa bàn tỉnh, bậc Mầm non vẫn còn 2,47%, Tiểu học còn 6,14%; THCS là 4,84% và THPT là 13,6% khu vệ sinh trường học không đảm bảo tiêu chuẩn. Để hoàn thành mục tiêu có nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn thân thiện trong năm 2020, tỉnh đã đầu tư hơn 127 tỷ đồng để cải tạo, xây mới hơn 1.600 công trình vệ sinh không đảm bảo ở tất cả các bậc học. Đến nay, thành phố Bắc Ninh đã đầu tư 50 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh phấn đấu đến tháng 11/2019 sẽ hoàn thành 100% ở các trường học. Các địa phương khác phấn đấu hoàn thành vào cuối năm học này. Để duy trì nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, các nhà trường đã kêu gọi phụ huynh học sinh cùng chung tay trang trí, đưa cây xanh, âm nhạc, khẩu hiệu… vào nhà vệ sinh tạo không gian thân thiện, gần gũi, đồng thời giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại