Bản tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26/01/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   20 – 220C. 
Độ ẩm trung bình: 86%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   19 – 210C. 
Độ ẩm trung bình: 88%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   20 – 220C. 
Độ ẩm trung bình: 86%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại