Tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.200 triệu USD

(BTV) Với chiến lược tạo ra những lợi thế so sánh động, tăng tính cạnh tranh, Bắc Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án FDI có vốn đầu tư lớn, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường…

 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 1.171,554 triệu USD, trong đó: Cấp mới cho 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 707,283 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 113 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 508,391 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 130 lượt với giá trị là 46,026 triệu USD; thu hồi 36 dự án với tổng vốn đầu tư là 90,147 triệu USD; tạm ngưng hoạt động đối với 05 dự án. Lũy kế đến hết ngày 20/9/2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.424 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.321,725 triệu USD.

Thời gian tới, thực hiện chiến lược “Tăng trưởng xanh”, tỉnh tập trung thu hút đầu tư FDI theo tiêu chí “Ba cao” là công nghệ cao, môi trường cao, ngân sách cao và “Hai ít” là sử dụng ít đất, ít lao động. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành có công nghệ cao, công nghệ nguồn, gia tăng xuất khẩu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ; các dự án sản xuất sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh; dự án xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, các ngành được khuyến khích đầu tư sẽ là công nghệ thông tin, điện tử, vi điện tử, công nghệ sinh học.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại