Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2019

Sáng 26/01, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.


Năm 2018, với sự cố gắng, đồng thuận của toàn thể cán bộ, sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, của Agribank Việt Nam, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, phát triển được thị phần, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và chế độ chính sách cho người lao động tiếp tục được quan tâm, qua đó, tạo sự gắn kết, phát huy tính sáng tạo của người lao động góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của toàn hệ thống.

Năm 2019, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh xây dựng mục tiêu tăng tối thiểu 15% tổng nguồn vốn so với năm 2018. Tổng dư nợ tăng từ 10% - 12%, tỷ lệ cho vay trung, dài hạn chiếm 50% tổng dư nợ. Số lượng khách hàng pháp nhân tăng tối thiểu 25%; hộ sản xuất và cá nhân tăng khoảng 5%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%. Thu dịch vụ đạt 75 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt khoảng 500 tỷ đồng… Tiếp tục cải thiện điều kiện lao động, tăng thu nhập, giảm giờ làm việc thực tế và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người lao động. 
 Thu Hằng - Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại