Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Thao giảng cấp trường năm 2019

(BTV) Sáng 26/9, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Thao giảng cấp trường năm 2019.


Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức Thao giảng cấp khoa vào tháng 6/2019 với 26 giảng viên tham gia; kết quả đã có 19 giảng viên đạt loại giỏi cấp khoa, chọn 7 giảng viên ở 4 khoa chuyên môn tham gia Thao giảng cấp trường. Tại Thao giảng cấp trường, các giảng viên thực hiện 2 phần thi: Thi giáo án và thi giảng bài trên lớp. Các bài giảng của giảng viên thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính thuộc các môn: Lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, pháp luật; Khoa học hành chính; Đường lối chính sách; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý,....

Đây là hoạt động thường niên, là đợt sinh hoạt chuyên môn, phương pháp và nghiệp vụ, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Căn cứ kết quả Thao giảng, trường sẽ lựa chọn giảng viên xuất sắc để bồi dưỡng tham gia Hội thi “Giảng viên dạy giỏi” các Trường Chính trị tỉnh, thành phố do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 2020.
Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại