Hội thảo Giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(BTV) Sáng 26/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty VNPT Bắc Ninh tổ chức Hội thảo chủ đề "Giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh".


Hội thảo nhận được nhiều ý kiến tham luận nêu bật được bức tranh toàn cảnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; những đóng góp, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tác động tích cực cũng như hạn chế của chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện hành, gợi mở tư duy đột phá, đổi mới hoạch định cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường an toàn kinh doanh, đổi mới, sáng tạo, tăng khả năng cạnh tranh, phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh; tìm hiểu một số công nghệ mới góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, minh bạch hàng hóa, kết nối thị trường trong và ngoài nước cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Thông qua Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin về các thành tựu mới trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là dịp để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến xây dựng chính sách và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, hướng tới phát triển nền nông nghiệp sạch, an toàn, hiệu quả và bền vững.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại