Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố

(BTV) Sáng 26/9, tại huyện Lương Tài, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, đánh giá công tác quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; và Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Tài đồng chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Trong quý III/2019, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Trong đó, trọng tâm là tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường kỳ) HĐND tỉnh khóa XVIII; Các Ban của HĐND tỉnh tiến hành 9 cuộc khảo sát, giám sát theo lĩnh vực được giao và thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các hoạt động khác như: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp xúc cử tri…đều được thực hiện đúng quy định. Về nhiệm vụ quý IV/2019, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục thực hiện hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định tại Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND; phối hợp, xử lý và cho ý kiến các nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch... 

Tại buổi giao ban, sau khi đánh giá công tác quý III, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2019, các đại biểu tập trung thảo luận chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh”. Các ý kiến khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND các cấp trong tỉnh có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Qua mỗi kỳ họp, kỹ năng giám sát, chất vất, thẩm tra... của đại biểu ngày càng được hoàn thiện, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND từng bước được nâng lên, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của  HĐND - Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. 

Tuy nhiên, do đại biểu HĐND vừa phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vừa phải bảo đảm cơ cấu, thành phần nên chất lượng đại biểu còn chưa đồng đều. Tỷ lệ đại biểu HĐND cơ cấu và kiêm nhiệm vẫn còn cao nên có đại biểu chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động của cơ quan dân cử. Một số đại biểu mới tham gia lần đầu còn thiếu các kỹ năng trong việc phát huy vai trò của đại biểu, một số đại biểu còn thiếu bản lĩnh, năng lực để tham gia ý kiến vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, hiểu biết về pháp luật chưa sâu, chưa toàn diện…

Trên cơ sở thảo luận đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn hoạt động của đại biểu HĐND trong thời gian tới như: Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát và các quy định về chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND các cấp, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu nhất là đại biểu chuyên trách ở cấp huyện và cấp xã…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu yêu cầu Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã trên cơ sở tiếp thu kết quả thảo luận tại Hội nghị, tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND thời gian tới, nhất là đại biểu chuyên trách. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã; bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu HĐND các cấp chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ để giới thiệu tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Khóa XII của Đảng.
Bá Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại