Bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28/01/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng nhẹ.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 78%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng nhẹ.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 80%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng nhẹ.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 78%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại