Tỉnh Đoàn thông tin thời sự quý III; định hướng công tác tư tưởng qúy IV cho cán bộ đoàn cơ sở

(BTV) Sáng 27/9, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý III và định hướng công tác tư tưởng qúy IV cho hơn 200 cán bộ đoàn cơ sở trong tỉnh.


Tại Hội nghị, các cán bộ đoàn cơ sở được tập huấn “Kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin trên mạng xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay”, “Kỹ năng viết tin, bài” trên báo in và báo mạng điện tử; thông tin thời sự quý III và định hướng công tác tư tưởng qúy IV/2019.

Thông qua Hội nghị, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở những kỹ năng định hướng, nắm bắt thông tin và dư luận xã hội qua internet, mạng xã hội, coi trọng việc giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh, định hướng cho đoàn viên thanh niên tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, luận điều sai trái trên báo chí, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác của các thế lực thù địch cũng như kịp thời đưa những thông tin thời sự, định hướng công tác tư tưởng đến cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại