Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 3 Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

(BTV) Sáng 27/9, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu là Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân của 11 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 3 gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất nhấn mạnh: Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nghiêm túc học tập, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của 3 Nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, sau Hội nghị, Hội Nông dân phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết, nhằm xây dựng tổ chức Hội nông dân trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn văn minh, hiện đại. Qua Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn được phối hợp, hợp tác cùng phát triển với các tỉnh thành trong Cụm thi đua, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, triển khai thực hiện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh, đồng chí cũng mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh và tổ chức Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai và thảo luận về 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm: Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp và Nghị quyết số 05 - NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam 
 
Đây là những Nghị quyết có nội dung rất quan trọng, quan hệ mật thiết với nhau, thể hiện tinh thần đổi mới của Đại hội với quyết tâm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các tỉnh nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 3 Nghị quyết, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành T.Ư Hội thông qua, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ Hội trong thời gian tới.
Chu Oánh – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại