Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27

(BTV) Sáng 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 tổ chức Hội nghị lần thứ 27 nhằm đánh giá 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030; đồng thời triển khai quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.


Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế; 5 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã tạo bước phát triển đột phá trên các lĩnh vực. Không những hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập cũng có nhiều tiến bộ. 

Điều này được thể hiện qua quy mô kinh tế liên tục mở rộng qua từng năm, và hiện Bắc Ninh đang là “cực tăng trưởng” quan trọng của vùng trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Thống kê cho thấy, 5 năm qua, bình quân tăng trưởng của tỉnh đạt 11,5%/năm. Năm 2019, ước tổng sản phẩm GRDP là gần 170  nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2014; bình quân thu nhập đầu người trên 154 triệu đồng gấp 1,55 lần so với cách đây 5 năm. 

Hiện tại, Bắc Ninh được biết đến là trung tâm công nghiệp điện tử công nghệ cao với 1.424 dự án FDI, tổng vốn đăng ký trên 18,3 tỷ USD. Năm 2018, quy mô công nghiệp của tỉnh chiếm 13,2% so với cả nước, đứng thứ nhất; giá trị xuất khẩu xếp thứ 2 với tỷ trọng 14,7% giá trị xuất khẩu cả nước.

Khu vực kinh tế nông nghiệp được cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi – thủy sản, tạo điều kiện phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu từ nay tới 2030, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, nâng cao tỷ trọng khu vực dịch vụ, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong GDP; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; giữ vững vị trí là cực tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; tăng cường ứng dụng những xu hướng và thành tựu mới của Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tập trung cao cho việc xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường, phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh” gắn với phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh; Báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 821-QĐ/TU ngày 28/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Triển khai quán triệt Nghị quyết 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các ngành và từng địa phương rà soát, đánh giá cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, cũng như các mục tiêu nhiệm vụ chính trị trong năm nay để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy các biện pháp quyết liệt tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu nhiệm vụ ở mức cao nhất. 

Điểm lại tình hình kinh tế thế giới và trong nước 9 tháng qua, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong bối cảnh còn nhiều diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong quý 3, kinh tế của tỉnh đã lấy lại đà tăng trưởng, GRDP đạt trên 47,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 25% so với quý trước. Quy mô các ngành thương mại, dịch vụ tiếp tục được mở rộng, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 9% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 22.000 tỷ đồng. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, quản lý đất đai, môi trường được tập trung chỉ đạo; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm; công tác tư pháp và cải cách hành chính được đẩy mạnh; đối ngoại được mở rộng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được kết quả tích cực. 

Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2019, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cả năm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các địa phương tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua, trong đó có Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Đồng thời với đó là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; tháo gỡ “nút thắt” thúc đẩy đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên môi trường, giao thông, tài chính, ... tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Nắm chắc và xử lý tốt tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc sắp xếp giảm đầu mối, tinh giảm cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế theo tinh thần các Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện tốt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, cụ thể hóa triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.    
 Thanh Tùng - Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại