Bản tin dự báo thời tiết Đêm 29 ngày 30 tháng 01 năm 2019

(BTV)


1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có mưa nhỏ. Trưa chiều hửng nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 82%.

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có mưa nhỏ. Trưa chiều hửng nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 84%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có mưa nhỏ. Trưa chiều hửng nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   16 – 180C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 82%.


Tin phát lúc: 15h30  
TTKTTV 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại