[ Infographics ] Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh và GRDP đầu người của Bắc Ninh Giai đoạn 2014 – 2019

(BTV)


V. Nghĩa - B. Viện

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại