Công đoàn Viên chức tỉnh, ký Giao ước thi đua thực hiện văn hóa công sở

(BTV) Ngày 30/9, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức ký Giao ước thi đua với các Công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nói không với tiêu cực" gắn với phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở".


Công đoàn Viên chức tỉnh và 46 CĐCS trực thuộc đã ký kết với các nội dung: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

Trên cơ sở nội dung ký kết, 100% CĐCS xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị và triển khai sâu rộng đến CBCCVC, xây dựng và sử dụng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp với đơn vị hành chính công, sự nghiệp công lập, đội ngũ CBCCVC; phấn đấu giảm tỷ lệ tiêu cực trong CBCCVC từ 3-5%, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với CBCCVC từ 1-2%.
Mẫn Quỳnh – Doãn Hiếu

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại