Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

(BTV) Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì. Dự và chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


9 tháng năm 2019, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực trên các mặt như: Chủ động công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị đạt kết quả nhất định, góp phần vào tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời.

Tại Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các quyết định, quy định, chương trình hành động, kế hoạch và các văn bản cụ thể hoá, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ ở các khâu theo đúng quy định của T.Ư, bảo đảm công khai, dân chủ, phục vụ tốt yêu cầu của cấp uỷ; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực; việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều tiến bộ, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và giữ vững ổn định tình hình chính trị nội bộ trong tỉnh. 

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính yêu cầu ngành xây dựng Đảng các địa phương tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, các Nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; tập trung xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống xây dựng Đảng các cấp của tỉnh, đặc biệt cấp cơ sở; yêu cầu ngành xây dựng Đảng Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức T.Ư. Rà soát những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để triển khai thực hiện hiệu quả, lưu ý triển khai Nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. Trên cơ sở hướng dẫn của T.Ư về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, ngành tổ chức xây dựng Đảng rà soát các Chỉ thị liên quan, nhất là liên quan đến công tác nhân sự, thành lập các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện Đại hội; rà soát vướng mắc chung để thống nhất hướng tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại