Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo thi tuyển viên chức vòng 1 Đài PT&TH Bắc Ninh năm 2019

(BTV)

Tải mẫu đơn: Mẫu đơn phúc khảo.doc
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại