Năng suất lúa vụ mùa khả năng đạt cao nhất từ trước đến nay

(BTV) Đây là kết quả được ngành Nông nghiệp tỉnh thống kê ước đạt qua lần 1 kiểm tra, đánh giá năng suất lúa mùa tại các địa phương.

 

Vụ mùa 2019, toàn tỉnh gieo cấy 32.500 ha. Hết ngày 02/10, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 8.000 ha, chiếm 25% diện tích gieo cấy. Huyện Quế Võ và huyện Thuận Thành là 2 địa phương có diện tích thu hoạch nhanh nhất đạt khoảng hơn 40% diện tích. Theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa mùa bình quân toàn tỉnh đạt khoảng trên 59 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, huyện Quế Võ là địa phương có năng suất đạt cao nhất trên 62 tạ/ha, Lương Tài đạt 60,5 tạ/ha; Gia Bình 60 tạ/ha….Các yếu tố giúp lúa mùa đạt năng suất cao là do thời tiết vụ mùa cơ bản thuận lợi; công tác phòng trừ sâu bệnh được kịp thời, không để ảnh hưởng đến năng suất lúa. Đáng chú ý, ở vụ mùa 2019, tỉnh đã kịp thời bổ sung một số giống mới có năng suất, chất lượng vào danh mục được hỗ trợ như BC15, Đài Thơm 8, BTR229… Nổi trội ở vụ mùa các địa phương đã đưa vào gieo cấy trên 8.000 ha giống BC15, chiếm 25% tổng diện tích gieo cấy toàn tỉnh. Đánh giá bước đầu, giống BC15 có năng suất từ 240-270 kg/sào là yếu tố quan trọng góp phần đưa năng suất lúa mùa đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân thu hoạch lúa mùa nhanh gọn, tập trung để giải phóng đất gieo trồng cây vụ đông kịp thời vụ.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại