Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên công chức cấp xã năm 2019

(BTV) Sáng 04/10, Sở Nội vụ phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính quốc gia tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên đối với công chức cấp xã năm 2019.

Sau 2 tháng nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện, 99 học viên là công chức cấp xã đã hoàn thành chương trình khóa học. Với tinh thần tích cực, tự giác các học viên đã học tập, nghiên cứu đầy đủ các nội dung, chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên được Bộ Nội vụ ban hành. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó 10 học viên đạt loại giỏi, chiếm 10,2%; 87 học viên xếp loại khá, chiến 87,8% và 2 học sinh xếp loại trung bình, chiếm 2%. Trong đó 10 học viên đạt thành tích cao trong học tập được Học viện Hành chính quốc gia khen thưởng. 

Khóa học nhằm chuẩn hóa kiến thức và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; giúp cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội tự hoàn thiện theo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn. Từ đó vận dụng vào quá trình thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng sự phát triển trong thời kỳ mới. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại