Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Đài PT&TH Bắc Ninh năm 2019

(BTV)

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại