Tháng 9/2019 - Bắc Ninh có hơn 200 doanh nghiệp thành lập mới

(BTV) Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9/2019, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 202 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.320 tỷ đồng.


9 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.734 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 16.623,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn cấp đăng ký kinh doanh cho 525 Chi nhánh và Văn phòng đại diện. Lũy kế đến nay, có 15.602 doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp; 3.108 Chi nhánh, Văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 232.789 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 315 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động và có 538 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 59,81%, đứng thứ 8 cả nước. Phát huy lợi thế hạ tầng đồng bộ và những chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, Bắc Ninh hứa hẹn sẽ tiếp tục là địa điểm đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại