Bản tin dự báo thời tiết đêm 01 ngày 02/02/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 82%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 84%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 82%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại