Bản tin dự báo thời tiết đêm 08 ngày 09/10/2019

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:    23 – 250C
Nhiệt độ cao nhất  :   28 – 300C  
Độ ẩm trung bình: 83 %. 
    
2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:    23 – 250C
Nhiệt độ cao nhất  :   28 – 300C  
Độ ẩm trung bình: 85 %.

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió Đông Bắc cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:    23 – 250C
Nhiệt độ cao nhất  :   28 – 300C  
Độ ẩm trung bình: 83 %.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại