HĐND huyện Thuận Thành khai mạc kỳ họp thứ 10, khóa XIX

(BTV) Sáng 08/10, huyện Thuận Thành đã tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp bất thường để HĐND huyện kiện toàn công tác cán bộ và thông qua một số Tờ trình của UBND huyện.


Kỳ họp đã tiến hành kiện toàn công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, đã miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ 1 đồng chí là Ủy viên UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung thành viên UBND huyện đối với ông Phạm Công Hưng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Thuận Thành khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 3 Tờ trình của UBND huyện và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phê duyệt các đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhóm B, nhóm C trọng điểm trên địa bàn huyện; xin ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. 
Xuân Trường – Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại