Giao ban quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh quý III

(BTV) Sáng 08/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh quý III và nhiệm vụ quý IV/2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh, các Phòng văn hóa, Đài phát thanh huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Trong quý III, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt công tác về quản lý Nhà nước về báo chí, chỉ đạo, giám sát phối hợp với các cơ quan báo chí, các Phòng văn hóa, Đài phát thanh huyện, thị, thành phố, tổ chức tuyên truyền bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong nước và trong tỉnh theo đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về cơ bản, thông tin trên báo chí phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân và định hướng của cơ quan chỉ đạo, quản lý. Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 7,8,9,10, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, các Chỉ thị của Chính phủ, cũng như Chỉ thị của tỉnh Bắc Ninh, tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngày lễ, kỷ niệm lớn diễn ra trong quý, kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm…

Nhiệm vụ trọng tâm quý IV,  Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị hoàn thiện và trình UBND tỉnh quy định về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản và quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị…

Về công tác tuyên truyền, tiếp tục tập trung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh chống nạn hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại, đấu tranh chống thực phẩm bẩn, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước và của tỉnh.
Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại