Bế giảng lớp Bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch huyện Yên Phong

(BTV) Chiều 08/10, huyện Yên Phong tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chức danh trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự bế giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


Từ ngày 30/9 - 8/10, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề về những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ; được cung cấp những kiến thức, kỹ năng về khoa học lãnh đạo, quản lý, góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm, thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trang bị và rèn luyện cho người học những kỹ năng cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua nội dung các bài giảng, các chuyên đề, thảo luận góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cho người học thấm nhuần lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình được Ban Thường vụ Huyện uỷ cấp giấy chứng nhận cho 103/104 học viên hoàn thành khoá học và được trao giấy chứng nhận đạt 99,4%, trong đó có 12 học viên đạt thành tích tốt trong khoá học được khen thưởng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất chúc mừng, đánh giá cao 103 các học viên đã hoàn thành chương trình của khóa học, đây cũng là lớp thứ 2 trong tỉnh được mở. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các học viên vận dụng những kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn trong công việc. Trước mắt phải cùng với huyện Yên Phong ra soát lại các tiêu chí phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể của mình trong năm 2019 và những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải tập trung phấn đấu, rà soát mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đã đề ra của nhiệm kỳ 2015 – 2020, có giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu lại các cấp không để kéo dài, đơn thư vượt cấp. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Trung ương và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, phối hợp để tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiều lớp đào tạo cán bộ như này hơn nữa.
Chu Oánh – Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại