Hội thảo nâng cao hiệu quả liên kết trong phát triển kinh tế trang trại

(BTV) Thực hiện Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, sáng 10/10, Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả liên kết trong phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh”.


Gần 100 đại biểu tham gia Hội thảo là các nhà khoa học, chủ trang trại, các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp đã thảo luận, phân tích vai trò liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Các tham luận chỉ rõ: Sản xuất theo chuỗi giá trị có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhất là nước ta đang hội nhập sâu rộng quốc tế, sản phẩm nông nghiệp hướng tới xuất khẩu. Do đó từng người dân, chủ trang trại hoặc Hợp tác xã nhỏ lẻ phải liên kết giữa các nông hộ dưới tổ chức hợp tác xã, sau đó liên kết và kết nối với các doanh nghiệp thì mới có thể đủ năng lực đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế, tăng giá trị cho chuỗi sản xuất nông nghiệp. 

Các tham luận cũng nhận định tại Bắc Ninh, kinh tế trang trại đóng vai trò quan trọng, chiếm 25% giá trị kinh tế của ngành nông nghiệp. Song, mô hình liên kết 4 nhà còn nhiều hạn chế. Mối liên kết giữa doanh nghiệp, nông dân và các chủ trang trại vẫn chưa bền vững. Các cơ quan quan lý Nhà nước chưa đóng vai trò chỉ đạo và trọng tài nên khó xử lý khi xảy ra vi phạm hợp đồng giữa các bên. Vì vậy, còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp và nông dân, chủ trang trại phá vỡ hợp đồng khi có biến động về giá, thị trường tiêu thụ. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đưa ra những sáng kiến, giải pháp liên kết chặt chẽ và đề xuất những chính sách hỗ trợ giúp kinh tế trang trại Bắc Ninh phát triển như: Bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức quản lý đối với các chủ trang trại, hỗ trợ vốn vay đầu tư cho phát triển kinh tế trang trại và kinh tế vườn tỉnh Bắc Ninh; chính sách của Nhà nước về đất đai, về quy hoạch và xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật cho vùng nguyên liệu; chính sách về khoa học, công nghệ góp phần phát triển kinh tế trang trại, gia trại... 

Cũng tại Hội thảo, các chủ trang trại, doanh nghiệp đã nghe Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Ninh giới thiệu về các ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế trang trại, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; giới thiệu sản phẩm phân bón silic - dòng phân bón cho cây trồng, nhất là các loại cây ăn quả; xây dựng chương trình liên kết và cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại