Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”

(BTV) Sáng 10/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay”.


Báo cáo đề dẫn do đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày khẳng định: Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội; góp phần xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp thực tiễn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Các ý kiến phát biểu trực tiếp và 27 bài tham luận gửi về Hội thảo đã tập trung nêu rõ vai trò của hoạt động giám sát và phản biện xã hội; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; cơ chế phối hợp giám sát, phản biện giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các thành viên Mặt trận; đưa ra thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. 

Hội thảo nhằm đánh giá những vấn đề đã làm được, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Từ đó, tìm đúng nguyên nhân để có giải pháp phù hợp, thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại