Bản tin dự báo thời tiết đêm 07 ngày 08/02/2019

BTV

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió Đông Nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 81%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 83%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió đông nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 – 230C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   28 – 300C. 
Độ ẩm trung bình: 81%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại