Bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12/02/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 83%.

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 85%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất từ:   23 – 250C. 
Độ ẩm trung bình: 83%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại